Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Data publikacji:

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że roku 2023 Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie uzyskała środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15 000 zł. na realizację zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ogromnym wsparciu Biblioteki Narodowej. Dofinansowanie wzbogaciło ofertę biblioteki głównej oraz filii w Bogucinie, Piotrowicach Wielkich i Przybysławicach o 542 nowości wydawnicze dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Mamy nadzieję, że w nowych zbiorach każdy czytelnik znajdzie coś interesującego dla siebie.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych placówek ?

Logotyp Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Logotyp Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, logotyp Biblioteka Narodowa


© Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie. Realizacja: it44.pl
Powrót do góry