„Narodowe Czytanie”

Przypinka "Narodowego czytania" przygotowana przez bibliotekę
Data publikacji:

20 września w Szkole Podstawowej w Bogucinie mieliśmy okazję spotkać się z rodzinami Bohatyrowiczów i Korczyńskich. Na nowo odkrywaliśmy atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy, przypominaliśmy ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie, jako symbol i fundament narodowej pamięci.

Czytanie zainaugurowała Pani Agnieszka Mazur, Dyrektor SP w Bogucinie. Fragmenty powieści czytali uczniowie, pracownicy Biblioteki oraz przybyli goście: Wójt  Gminy Pan Kazimierz Firlej, Zastępca Wójta Pani Małgorzata Sanaluta oraz skarbnik Gminy Pani Katarzyna Miszczuk.

Uroczystość przygotowana została przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Bronisława Pietraka i Dyskusyjny Klub Książki w Garbowie, we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie. Uczestnicy wydarzenia otrzymali pamiątkowe przypinki ufundowane przez Bibliotekę.

W związku z tym wydarzeniem Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie zorganizowała (dla czytelników i sympatyków Biblioteki) wyjazd na spektakl „Nad Niemnem” w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego z dramaturgią Huberta Sulimy, do Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie.© Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie. Realizacja: it44.pl
Powrót do góry