80 rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim

Zdjęcie papierowych żonkili oraz napis "Bierzemy udział w akcji Żonkile"
Data publikacji:

W dniu dzisiejszym przypada 80 rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim.

W 1940 roku, władze niemieckie przystąpiły do organizacji gett dla ludności żydowskiej. Największe z nich zostało utworzone 2 października 1940 roku w Warszawie. Nastawienie władz niemieckich na maksymalną eksploatację ekonomiczną Żydów, ograniczenia w dostępie do żywności oraz znaczny wzrost cen spowodowały stopniowe pogarszanie się sytuacji ludności getta. Powszechnym zjawiskiem był głód i choroby, w wyniku  których w latach 1940-1942  zmarło co najmniej 83 000 osób.
22 lipca 1942 roku Niemcy rozpoczęli deportację więźniów getta do obozu zagłady w Treblince. Zginęło tam niemal 300 tys. warszawskich Żydów. Jesienią 1942 roku w tzw. getcie szczątkowym pozostało już tylko kilkadziesiąt tysięcy Żydów. Byli to głównie ludzie młodzi i w sile wieku, bez rodzin, zatrudnieni
w niemieckich warsztatach produkcyjnych, tzw. szopach. W tych warunkach, gdy nie pozostawało już nic do stracenia, wśród żydowskiej młodzieży narodziła się myśl o zbrojnym oporze.

19 kwietnia 1943 r., żołnierze Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego stawili opór wkraczającym do getta warszawskiego siłom niemieckim. Wobec perspektywy nieuchronnej zagłady nie chcieli ginąć biernie. Tym samym rozpoczęli powstanie, które nie miało szans na zwycięstwo. Ich celem była godna śmierć w walce oraz zadanie wrogowi możliwie wysokich strat. Powstanie to było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie. Walki w getcie zostały oficjalnie zakończone 16 maja 1943 roku, kiedy to Niemcy wysadzili budynek synagogi na ul. Tłomackie. W wyniku powstania w getcie zginęło i zostało zamordowanych 12 000 Żydów, a większość z 60 000 osób znajdujących się w tym czasie w getcie została wywieziona do obozów koncentracyjnych.

Rocznicę powstania w getcie warszawskim upamiętnia akcja Żonkile organizowana corocznie 19 kwietnia. Jej hasłem przewodnim są słowa „Łączy nas pamięć”.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie oraz filie w Przybysławicach i Bogucinie biorą udział w akcji rozdając wśród czytelników ręcznie wykonane żonkile oraz wyświetlając animację „Zdążyć przed Panem Bogiem” na motywach książki Hanny Krall.

Film dostępny pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=wsjvwgMPDCk

Źródło: https://polin.pl/pl

zdjęcia M.P. i J.O.

Zdjęcie ręcznie wykonanych papierowych żonkili na tle regałów z książkami.
Papierowe żonkile wykonane przez młodych czytelników w filii w Przybysławicach.
"Łączy nas pamięć" - gazetka okolicznościowa na korytarzu biblioteki.


© Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie. Realizacja: it44.pl
Powrót do góry